Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Molimo Vas da poštujete dnevni raspored rada odjeljenja na kojem boravite i da o tome informišete i Vaše posjetioce.

Prilikom dolaska u Opštu bolnicu „Blažo Jošov Orlandić“ Bar zboga pregleda kod specijaliste u ambulantnom bloku Bolnice neophodan je uput izabranog ljekara.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13