Javna zdravstvena ustanova

Interreg IPA CBC

Interreg IPA prekogranična saradnje (CBC) HR-BA-ME 2014-2020

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13