Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Završna konferencija projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka održana je u vijećnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u četvrtak, 11. jula 2019. godine sa početkom u 13 časova. Ova konferencija imala je za cilj da istakne rezultate i postignuća 26 mjeseci dugog projekta, koji je sufinansiran sredstvima iz programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Direktor JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, sa članovima projektnog tima bolnice, prisustvovao je na Međunarodnom simpozijumu MELAdetect za zdravstvene radnike kao ko-organizator ovog događaja. Naša ustanova, kao jedan je od pet projektnih partnera u projektu MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, bila je uključena u rad Organizacionog, Naučnog i Tehničkog odbora ovog značajnog događaja. Pored toga, na ovom Simpozijumu učestvovali su i zdravstveni radnici, kako iz naše ustanove tako i iz ostalih zdravstvenih ustanova iz Crne Gore (FZO, IJZCG, KCCG, ZHMP, DZ), koji su bili u mogućnosti da usklade svoje obaveze i budu dio redovnih, edukativnih aktivnosti u sklopu implementacije projekta MELAdetect.

Nastavljajući sa svojim redovnim aktivnostima, članovi projektnog tima MELAdetect iz JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar obilježili su danas, 15. Maja 2019. godine, Međunarodni dan melanoma nizom različitih aktivnosti. U fokusu ovih akitivnosti bila je opšta populacija, od predškolskog uzrasta do zrele dobi, kako bi im se korisnim savjetima skrenula pažnja da implementiraju zdrave stilove života, odnosno da izbjegavaju direktno izlaganje suncu u terminu od 11 do 17 časova, da borave u hladovini, koriste zaštitu za glavu i tijelo, te zaštitne kreme. Na taj način, mogu i sami da utiču u sprječavanju pojavnih promjena na koži, koje može izazvati dugotrajno izlaganje suncu (opekotine).

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13