Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

U prostorijama Službe kliničko – biohemijske dijagnostike JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, održan je info dan u sklopu projekta LAB-OP - Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema, kofinansiranog u okviru 2. poziva programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020., u utorak, 5. aprila 2022. godine sa početkom u 7:30 h.

U okviru implementacije projekta „Prevencijom i ranim otkrivanjem do efikasnijeg liječenja raka debelog crijeva i raka dojke – ON TIME“, koji se realizuje u sklopu programa Interreg IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020, članovi projektnog tima  JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, sa svojim projektnim partnerima, članovima mobilnog tima Instita za javno zdravlje Crne Gore, održali su petu i šestu promotivno-edukativnu radionicu u Opštinama Bar i Ulcinj. Predavači na pomenutim radionicama bili su članovi projeknih timova iz JZU Opšta bolnica Bar, dr Simeun Dragaš, spec. hirurg, te članice Mobilnog tima iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore, dr Marija Todorović, spec. epidemiolog i dr Adrijana Vujović, spec. epidemiolog.

PHI General Hospital "Blažo Orlandić" - Bar intends to award a supply contract for Supply and installation of Pneumatic Tube System within LAB-OP project in Bar, Montenegro within the Project: Improving Laboratory and Diagnosis Operational System  (Project Acronym: LAB-OPHR-BA-ME576). The Project LAB-OP is co-financed through the 2nd Call for Proposals of the Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020.

The tender dossier is available from https://www.bolnicabar.me/

The deadline for submission of tenders is February 1st 2022 at 12:00 hrs local time.

Possible additional information or clarifications/questions shall be also published on https://www.bolnicabar.me/.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13