Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

porodjajna_stolicaDobrotvorna ustanova Svetaca posljednjih dana (Latter-day Saint Charities) je u okviru svojih humanitarnih aktivnosti donirala Odjeljenju ginekologije i akušerstva Opšte bolnice “Blažo Orlandić“ Bar najsavremeniji porođajni sto, kojim se omogućava bezbjedan i komforan porođaj, što je od velikog značaja za barsku bolnicu,pa ovom prilikom izražavamo veliku zahvalnost na ovako značajnoj donaciji. Ova dobrotvorna ustanova finansira različite projekte za pomoć i razvoj u 173 države. Pomoć se pruža svima bez obzira na rasu, vjersku pripadnost ili nacionalnost i bazira se na osnovnim ljudskim principima lične odgovornosti, podrške zajednice, samostalnosti i održavanja blagostanja. Njeni humanitarni radnici organizuju projekte širom Balkana donirajući invalidska kolica, sprovodeći zajednicama čistu vodu, obezbjeđujući novac i sredstva ugroženim područjima i sarađuju sa Crvenim krstom i drugim organizacijama kad god je to moguće.

1

Prvi globalni izazov bezbjednosti pacijenta


Kampanja WHO -Čista njega je bezbjednija njega- čiji je cilj da obezbijedi kontrolu infekcija, što je priznato kao čvrsta i bitna osnova za bezbjednost pacijenta, kao i da podrži aktivnosti na smanjenju infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom i njihovih posljedica.
Glavna komponenta kampanje -Čista njega je bezbjednija njega- je globalna kampanja za poboljšanje higijene ruku u zdravstvu SPASITE ŽIVOTE: Operite Vaše ruke. Ona se zalaže za unapređenje higijene ruku kao najjednostavnije mjere prevencije, i da se na taj način poboljša i održi praksa higijene ruku zdravstvenih radnika u pravo vrijeme i na pravi način. Navedenim bi se pomoglo u smanjenju širenja infekcija u zdravstvenim ustanovama (bolničkih infekcija), koje su potencijalno opasne po život.
Svjetska zdravstvena organizacija je definisala 5 MOMENATA za higijenu ruku, definišući 5 momenata kada zdravstveno osoblje treba da obavi pranje ruku:

  1. prije kontakta sa pacijentom
  2. prije antiseptičkih procedura
  3. nakon kontakta sa tjelesnim tečnostima i izlučevinama
  4. nakon kontakta sa pacijentom
  5. nakon kontakta sa predmetima iz pacijentove okoline
Higijena ruku se obavlja vodom i tečnim sapunom kada su ruke vidljivo prljave i kontaminirane krvlju i tjelesnim tečnostima, a sredstvom na bazi alkohola koje se nanosi na suve ruke u svim drugim slučajevima.


RUKAVICE NISU ZAMJENA ZA ČISTE RUKE.

2

Alijansa za bezbjednost pacijenata WHO proglasila je 5. maj Svjetskim danom higijene ruku u zdravstvenim ustanovama koji se odvija svake godine pod drugim sloganom.

WHO globalna godišnja kampanja

SPASITE ŽIVOTE: Operite Vaše ruke 

Nema akcije danas: sutra nema lijeka

WHO 5 momenata za higijenu ruku dio zaštite vaših pacijenata

od rezistentnih bakterija

Jeste li spremni za sprečavanje širenja antimikrobne rezistencije?

5 maj 2014

3

Bоlničkе infеkciје su јеdаn оd nајčеšćih nеžеljеnih dоgаđаја vеzаnо zа zdrаvstvеnu njegu, а stvаrаn brој pаciјеnаtа sа bоlničkоm infеkciјоm је tеškо utvrditi zbоg tеškоćа u prikupljаnju pоuzdаnih pоdаtаkа. Svаkе gоdinе, miliоni pаciјеnаtа u cijеlоm svijеtu dоbiјu nеku оd bоlničkih infеkciја. WHO nаglаšаvа dа је prоblеm bоlničkih infеkciја nаrоčitо izrаžеn u zеmljаmа u rаzvојu.

U cilju оbiljеžаvаnjа 5. mаја, dаnа higijene ruku u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа, WHO је zа оvu gоdinu pоkrеnulа iniciјаtivu zа krеirаnjе Аkciоnih plаnоvа zа unapređenjе sprоvоđеnjа mjеrа higiјеnе ruku u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа, kојi bi bili urаđеni nа оsnоvu sаmоprоcjеnе.

Pоzivаmо vаs dа, оrgаnizuјеtе dа sе u svim zdrаvstvеnim ustаnоvаmа u vаšеm gradu оbilježi 5. mај, Svjеtski dаn higiјеnе ruku u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа, kојi је ustаnоvilа Svjеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја pоd nаzivоm  „SAČUVAJTE ŽIVOTE – Opеritе Vaše rukе“. Dо sаdа, počevši od 2005, sе u оvu mеđunаrоdnu mrеžu uključilо više od 15.700 zdrаvstvеnih ustаnоvаu unapređenje higijene ruku. To predstavlja oko 9.000.000 zdravstvenih radnika i više od 3,9 miliona bolničkih kreveta. Pozivom na akciju svih zaposlenih u Vašoj bolnici / zdravstvenoj ustanovi da usvoje 5 momenata za higijenu ruku WHO doprinijećete većoj svijesti i razumijevanju važnosti higijene ruku unapređenjem usklađenosti i održivosti u praksi higijene ruku u trenutku zbrinjavanja pacijenta.

Pоzivаmо svе zdrаvstvеne ustаnоvе dа pоpunе Upitnik zа sаmоprоcjеnu zdrаvstvеnе ustаnоvе u pоglеdu higiјеnе ruku kојi је priprеmilа WHO, a prеvоd nа crnogorskom јеziku nаlаzi se OVDJE.

Zdrаvstvеnе ustаnоvе kоје pоpune upitnik, mоći ćе dа prоcjеnе nivо svоје ustаnоvе u pоglеdu higiјеnе ruku, a iduće godine mоgu dа pоrеdе svоје rеzultаtе sа ovogоdišnjim.

4

Poster za zdravstvene ustanove. Poster možete preuzeti klikom na link ispod:

Kako_prati_ruke_Poster A3.pdf.

 

 

 

 

dr_sci_med_Zoran_Srzentic_-_fotografijaOva web stranica namijenjena je svim korisnicima zdravstvenih usluga JZU Opšte bolnice „Blažo Orlandić" Bar. Ovim putem želim da vas upoznam sa osnovnim informacijama, koje vam mogu biti korisne u bržem ostvarivanju efikasne i kvalitetne zdravstvene zaštite. U tom smislu, želim steći vaše povjerenje i učvrstiti nadu da će naš zajednički trud biti usmjeren u korist vođenja adekvatne brige o vašem zdravlju i što bržem ozdravljenju.

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić" Bar, ima tradiciju dužu od 65 godina. Bolnica je osnovana daleke 1946. godine, sa stalnim trendom razvoja i unapređivanja svoje djelatnosti do danas. Organizovana je kao ustanova koja obavlja bolničku, specijalističku i užu specijalističku zdravstvenu djelatnost, čime pokriva širok dijapazon zdravstvenih usluga iz oblasti svremene dijagnostike, terapije i operativnog liječenja.Naša vizija i dugoročni plan usmjereni su ka prerastanju ove ustanove u moderan regionalni zdravstveni centar, koji će se razvijati u skladu sa savremenim naučno-tehnoliškim dostignućima iz oblasti medicinske nauke. Na našim stranicama, pored osnovnih i uobičajenih informacija o ustanovi, možete naći ličnu kartu bolnice, kućni red, raspored rada specijalisitčkih ambulanti, informacije za pacijente, informacije za posjetioce i još mnogo toga.

DIREKTOR OPŠTE BOLNICE BAR
Dr sci med Zoran Srzentić

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13