Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Kao što smo ranije najavili, članovi projektnog tima JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar nastavili su sa implementacijom aktivnosti predviđenih projektom MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz Interreg IPA trilateralnog programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, te su danas, 25. aprila 2019. godine, održali novi krug informativnih dana, u sali Opštine Bar. Tom prilikom, zaposleni u Opštini Bar, Službi zaštite, Komunalnim djelatnostima i Vodovodu i kanalizaciji, te ostali čije radno mjesto podrazumijeva boravak na otvorenom, bili su u prilici da čuju nešto više na temu prevencije i ranog otkrivanja melanoma.

Nadovezujući se na prvi krug informativnih dana, održanih u Ambulanti Ostros, članovi projektnog tima JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar nastavili su sa implementacijom aktivnosti predviđenih projektom MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz Interreg IPA trilateralnog programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, te su danas, 16. aprila 2019. godine, bili gosti u Luci Bar a.d., Bar i Port of Adria a.d., Bar, gdje su zaposleni u ovim kompanijama mogli da čuju nešto više na temu prevencije i ranog otkrivanja melanoma.

Danas 6. marta 2019. godine, u prostorijama Doma zdravlja Bar – Ambulanta Ostros, Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar organizovala je Info dan projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji, kao odgovoran projektni partner iz Crne Gore, sprovodi u sklopu IPA Interreg programa prekogranične saradnje 2014-2020 Hrvatska-Bosna i Hercegovina- Crna Gora.

Dana 6. i 7. februara 2019. godine,  u prostorijama biblioteke JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, održan je četvrti i peti ciklus edukativnih radionica u sklopu projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Ove edukativne radionice imale su za temu „Nove metode liječenja malanoma“ i „Iskustva ljekara i pacijenata u liječenju melanoma“, a predavači su bili inostrani  eminentni  stručnjaci  iz  ove  oblasti: prof. dr sc. med. Milenko Bevanda, dekan Medicinskog fakulteta u Mostaru, doc. dr sc. med. Vlatka Martinović, spec. dječje hirurgije i direktorica Zavoda za osiguranje Federacije BiH,  doc. dr sc. med. Inga Marijanović, spec. onkolog sa Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i dr sc. med. Samir Čanović, spec. oftalmolog, subspec. prednjeg očnog segmenta iz Opće bolnice Zadar. 

 

Članovi projektnog tima MELAdetect iz JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar,  obilježili su 04.02.2019. godine, Međunarodni dan borbe protiv raka, dijeleći promotivni materijal, letke i brošure o melanomu u holu ustanove pacijentima i posjetiocima bolnice. Tom prilikom, pokušali su da skrenu pažnju opštoj populaciji na posljedice koje mogu biti fatalne ukoliko se na vrijeme ne jave na prve simptome/promjene koje uoče, bilo da se radi o koži, očima, sluznicama, probavi i funkcionisanju ostailih organa. Na ovaj način, članovi projektnog tima željeli su da ukažu na značaj podizanja svijesti o oboljenjima od raka, njihovoj pravovremenoj prevenciji, dijagnostici i liječenju, što za rezultat treba da obezbijedi veću stopu preživljavanja oboljelih od raka jer uvijek je bolje spriječiti nego liječiti.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13