Javna zdravstvena ustanova

Lična karta Opšte bolnice „Blažo Jošov Orlandić“ Bar

Lična karta Opšte bolnice „Blažo Jošov Orlandić“ Bar

Osnovana: 1. novembar 1946. godine
Dan bolnice - 07. jun
4 odjeljenja sa 9 odsjeka
7 medicinskih službi sa 7 odsjeka
1 nemedicinska služba sa 4 odsjeka


Kadrovi

276 zaposlenih (216 na neodređeneo, 60 na određeno); od čega je 200 medicinskih radnika
41 ljekara specijalista, u 16 različitih specijalizacija,
6 ljekara na specijalizaciji,
1 inženjer med. saradnik
od čega 2 doktora medicinskih nauka, 7 magistara medicinskih nauka, 2 subspecijalista, 2 primarijusa
152 medicinska sestra/tehničar i ostali profili (113 na neodređeno, 39 na određeno)
od čega 4 medicinskih sestara/tehničar i ostalih profila sa VSS,
7 medicinskih sestara/tehničar i ostalih profila sa VŠS
141 medicinskih sestara/tehničar i ostalih profila sa SSS
76 nemedicinski radnici (57 na neodređeno, 19 na određeno)
od čega 4 sa VŠS ili VSS


Prostorni kapaciteti:

9.944,00 m2 bruto građevinska površina
8.688,00 m2 neto korisne površina
169 krevet
6 + 4 kreveta u jedinicama intenzivnog liječenja
3 hirurške sale i 1 mala sala
19 ambulanti


Godišnji opseg rada za 2010. godinu:

7.586 hospitalizacija pacijenata
45.618 bolesničkih dana
6,01 prosječna dužina liječenja
73,74% iskorišćenost kapaciteta
60.696 specijalističkih pregleda
1.541 operativnih zahvata
2.224 dijaliza
651 novorođenče


Saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama van zemlje

Medicinski fakultet u Kragujevcu
VMA, Beaograd

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13