Javna zdravstvena ustanova

ODRŽANA ZDAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA LAB-OP U ZADRU

ODRŽANA ZDAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA LAB-OP U ZADRU

labop logo

U petak, 9. septembra 2022. godine sa početkom u 10 sati, u prostorijama bolničkog restorana vodećeg partnera Opće bolnice Zadar održana je završna konferencija projekta LAB-OP kofinansiranog iz programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Osnovni cilj projekta LAB-OP - Unaprjeđenje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema jeste poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, kao i kroz infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike sa specifičnim ciljem unaprjeđenja nivoa pružene usluge. Projektni partneri na ovom projektu su Opća bolnica Zadar (PP1 – LP), JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar (PP2), Zavod za javno zdravstvo Zadar (PP3) i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (PP4). Na konferenciji, pored ovlašćenih predstavnika partnerskih institucija dr Željka Čuline, direktora Opće bolnice Zadar, dr Igora Karišika, direktora JZU Opšte bolnice „Blažo Orlandić“ Bar, dr Zorana Škrgatića, direktora Zavoda za javno zdravstvo Zadar i Vasilije Broćete iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, bili su prisutni još i predstavnici nacionalnih, županijskih i lokalnih vlasti.

Na početku, prisutnima se obratio direktor Opće bolnice Zadar, dr Željko Čulina, koji je kazao da je „projekat uspješno sproveden u najtežim vremenima COVID-19 infekcije, kada se pokazao praktičnim u rješavanju laboratorijskih pretraga. On je nadalje istakao da je projektom omogućen bolji nivo zdravstvene zaštite za skoro 100 hiljada (91.854) pacijenata.“ Obezbijeđeno je da 151 zdravstveni radnik prođe kroz dodatnu edukaciju i usavršavanja, što je od velikog značaja i važnosti za ovaj projekat, a time ga je podiglo na još veći nivo. Na kraju, dr Čulina je dodao kako se uspješnost saradnje na projektu ogledala ne samo u dobrim brojkama, već i u uspješnoj komunikaciji i razmjeni znanja i iskustava između partnerskih institucija.

Učesnike završne konferencije zatim je pozdravio Šime Erlić, državni sekretar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, koji je pohvalio je zadarsku Bolnicu ističući njhovo učešće u više evropskih projekata što znači više novčanih sredstava koja su povukli iz EU. On je kazao da je od izuzetne važnosti da zdravstvene institucije učestvuju u prijavi i sprovođenju projekata, te je najavio da uskoro kreću novi pozivi za prijavu EU projekata. On je na kraju istakao da konkretno LAB-OP projekat i implementacija sistema zračne pošte pokazuje kako se mogu postići značajni rezultati i unaprijediti poslovanja uz manja finansijska ulaganja.

Menadžer projekta iz JZU Opšta bolnica Bar, Ninela Plamenac, predstavila je aktivnosti i rezultate koje je realizovala njihova patrnerska institucija. Ona je u svojem izlaganju prezentovala kasetni pneumatski cijevni transportni sistem (vazdušnu poštu) instaliranu u Opštoj bolnici Bar, sa kojim su pokrivena sva Odjeljenja/Odsjeci/Službe. Ovim kasetnim sistemom vazdušne pošte „omogućena je brža i efikasnija dostava bioloških uzoraka za analizu, čime je omogućen njihov bezbjedniji transport i brže dobijanje laboratorijskih rezultata radi postavljanja preciznije dijagnoze i početka liječenja pacijenata. Od početka korišćenja vazdušne pošte 12. maa 2022. godine do 5. septembra 2022. godine, kroz naš sistem prošlo je 4.950 jediničnih pacijenata. Naša ustanova je prva i jedina koja koristi ovaj sistem u Crnoj Gori, te smo povodom puštanja u rad ovog sistem organizovali promotivni događaj.“ Takođe, tokom prezentacije sprovedenih aktinoasti, gđ. Plamenac je kazala da je Opšta bolnica Bar organizovala studijsko putovanje za članove projektog tima u bolnicu Bisperbjerg, Danska kao primjer dobre prakse za korišćenje PTS sistema, info dan za opštu populaciju (73 učesnika), te edukacije 2 jednodnevne hibridne radionice za primarni i sekundarni/tercijarni nivo zdravstvene zaštite (42 polaznika) u cilju da se poboljša trenutni nivo znanja u primjeni savremenih metoda laboratorijskih i dijagnostičkih operativnih sistema, doprinese širenju znanja o pravilnoj pripremi pacijenata i ispravnom načinu prikupljanja uzoraka za laboratorijiske analize. Na kraju, ona je kazala da je od ušteda na projektu nabavljena laboratorijska i prateća oprema za potrebe laboratorije (centrifuga, frižider, parni sterilizator, UZ kada, te agregat, UPS i namještaj za medicinsko osoblje i pacijente), čime je poboljšana zdravstvena usluga.

Postignute rezultate projekta sa aspekta projektnog partnera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, predstavila je gđ. Ivana Suša, koja je kazala da je 15 zaposlenih iz Županijske bolnice Livno „Dr. fra Mihovil Sučić“ bili na studijskom putovanju u Zadar. Nadalje, ona je navela da je implementiran Laboratorijski informacioni sistem (LIS) u Županijskoj bolnici Livno –  „Dr. fra Mihovil Sučić“ i ista je povezana sa 5 domova zdravlja. Zatim, održali su edukaciju medicinskog i tehničkog osoblja iz domova dzravlja (15) i opšte bolnice (21). Isto tako, održali su i info dan u Srednjoj strukovnoj školi Silvije Strahimir Kranjčević, gdje je bilo 79 učesnika.

Predstavnik Opće bolnice Zadar, Marko Mašina, predstavio je aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo, Opremu za laboratoriji, kreiranu mobilnu aplikaciju, te ostale promotivne aktivnosti za koje Zavod bio zadužen. Nakon čega je predstavio instalirani sistem vazdušne pošte u Općoj bolnici Zadar, te organizaciju događaja za edukaciju osoblja. Projektom je omogućeno da ukupno  91.854 pacijenta dobije kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Projektom je osigurano da se dodatno edukuje 151 medicinski radnik u bolnicama i domovima zdravlja. Na kraju, g. Mašina naglasio je da „implementacijom zajedničkih aktivnosti poput obrazovanja zdravstvenih radnika i šire javnosti u programskom području postignut je pozitivan uticaj na zdravstvene radnike i pacijente koji gravitiraju prekograničnom području (oko 200 000). Građani će od sada uživati u kraćim listama čekanja i boljoj usluzi, što će doprinijeti ne samo javnom zdravstvu na tom području, već i održivosti zdravstvenog sistemu u sve tri države.“

Po završetku konferencije, uslijeilo je umrežavanje učesnika uz prigodno posluženje, koje je priredio domaćin Opća bolnica Zadar u svom bolničkom restoranu.

Više o projektu možete naći na linku: Opis projekta LAB OP

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13