Javna zdravstvena ustanova

PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP

PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP

U četvrtak, 12. maja 2022. godine sa početkom u 14 h u prostorijama JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, održana je promocija povodom puštanja u rad kasetnog pneumatskog cijevnog transportnog sistema (tzv. „vazdušne pošte“)  u sklopu projekta LAB-OP - Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema, kofinansiranog u okviru 2. poziva programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Organizator i domaćin ovog događaja je projektni partner JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, u saradnji sa vodećim partnerom, Općom bolnicom Zadar. Cilj održavanja ovog događaja jeste da se obezbijedi vidljivost projekta LAB-OP, te da se upoznaju relevantne državne institucije, lokalna samouprava, NVO sektor i opšta populacija o instalaciji ovog jedinstvenog sistema na području Crne Gore. Ugradnjom ovog vrijednog PTS sistema, Opšta bolnica Bar unaprijedila je efikasnost svoje laboratorijske dijagnostike, pojednostavila je laboratorijsku proceduru, a kao rezultat postići će uštede, ubrzati liječenje i podići nivo kvaliteta usluga koje pruža u sklopu javnog zdravstvenog sistema.

Učesnike je naprije pozdravio direktor barske bolnice dr Igor Karišik istakavši da im je za implementaciju ovog vrijednog projekta od neprocjenjivog značaja bilo prethodno iskustvo sa projektnim partnerima na realizaciji „MELAdetect“ projekta. On je tom prilikom dodao i sljedeće: „To nas je ohrabrilo da ponovo apliciramo sa našim kolegama iz Hrvatske u jedan prilično komplikovan projekat sa aspekta instalacije opreme i cijevi, koji do sada nije realizovan niti u jednoj javnoj ili privatnoj ustanovi, niti na primarnom, niti na sekundarnom nivou u Crnoj Gori. U svijetlu otežanih uslova rada i ulaganja maksimalnih napora da pružimo zdravstvenu uslugu svim covid pacijentima, realizacija ovog značajnog projekta nailazila je na niz prepreka, koje smo u Opštoj bolnici Bar prevazišli zbog ogromnog zalaganja i entuzijazma naših članova projektnog tima, kao i uz veliku podršku projektnih menadžera iz zajedničkog sekretarijata“.

U nastavku svog obraćanja, dr Karišik je naglasio da su u sklopu projekta zaposleni iz laboratorije imali priliku da razmjene iskustva, osim sa kolegama iz Hrvatske i Bosne i Hercegoivine, i sa kolegama iz Danske, u okviru studijske posjete bolnici u Kopenhagenu. Nadalje on je istako da je Opšta bolnica Bar, implementacijom ovog projekta LAB-OP, „podigla naša znanja i umijeća na viši nivo, omogućavajući bezbjedniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu korisnicima naših zdravstvenih usluga, a našim zaposlenima bolje radne uslove i modernu opremu“.

U ime vodećeg partnera, menadžer projekta LAB-OP, iz Opće bolnice ZadarMarko Mašina, u svojem obraćanju prisutnima, ukratko je predstavio projekat, kazavši da je njegov cilj standardizacija laboratorijskih pretraga u sve tri zemlje iz programskog područja, dakle Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. On je u svojem izlaganju istakao da je „svaka zemlja imala određene aktivnosti, a većina se ticala edukacije osoblja. U sklopu projekta su napravljeni aplikacija i letci, kao i sve što je potrebno da ljudi znaju što treba napraviti kad idu da vade krv i na taj način olakšaju doktorima da lakše urade nalaze“. Na kraju, on je kazao da je nedavno Upravljačko tijelo odobrilo produžetak implementacije projekta LAB-OP do 14. septembra 2022. godine, koji je inicijalno trebalo da se završi krajem ovog mjeseca.

Direktorica kompanije „Osmi red-d“ d.o.o. iz PodgoriceAngelina Vujović, kazala je da joj je čast što je njihova firma uzela učešće u ovom projektu, te da su dali sve od sebe da dostave ponudu koja nije ispunjavala samo ono što je traženo tehničkom dokumentacijom, već i mnogo više od toga. Pored toga ona je izrazila nadu da će se sa njihovim radom, u saradnji sa njemačkom (Aerocom) i slovenačkom (Proton Lok) firmom, korisnici instalirane opreme biti ponosni sa urađenim.

Predsjednica Skupštine Opštine Barmr Milena Božović, iskazala je nadu da će ovaj jedinstveni sistem u Baru i Crnoj Gori poboljšati kvalitet usluga u javnom zdravstvu, olakšati rad i unaprijediti efikasnost laboratorijske dijagnostike na zadovoljstvo kako medicinskih radnika, tako i pacijenata. Ona je nadalje kazala: „Ovo je svojevrstan dokaz da zajedno, u saradnji sa zemljama okruženja, možemo doći do jačanja kvaliteta usluga koje zdravstvo pruža. Koristim priliku da vam u ime Skupštine opštine Bar na tome čestitam i da se prisjetimo da je iza vas jedan težak period i da ste zasluženo dobili titulu ‘heroji u bijelom’. Građani to neće zaboraviti“, nakon čega je čestitala 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara.

Na kraju službenog dijela promotivnog događaja, u svojoj prezentaciji, dr Tamara Knežević, pomoćnik koordinatora projekta LAB-OP iz Opšte bolnice Bar, govorila je o ulozi barske bolnice na projektu, postignutim rezultatima, funkcionisanju Službe laboratorijske dijagnostike i samom PTS sistemu, koji je instaliran u bolničkom kompleksu, ističući da se: „Ovaj sistem pneumatsko cijevnog transporata sastoji od ukupno 8 ulaznih stanica, smještenih na svim odjeljenjima, odsjecima i službama Opšte bolnice Bar, transportnih pneumatskih cijevi, koje su interkonektovane sa prijemnom stanicom smještenom u Službi laboratorijske dijagnpostike. Na ovaj način, omogućava se transport uzoraka, odnosno epruveta, odmah nakon vađenja krvi, tj. sakupljanja urina, u specijalno dizajniranim kasetama za slanje do laboratorije u okviru nekoliko sekundi, što obezbjeđuje brže postavljanje dijagnoze i raniji početak liječenja“. Na kraju, dr Knežević je kazala da ovaj PTS sistem ima višestruki značaj, koji se ogleda u tome da se vrši brža, efikasnija i bezbjednija dostava uzoraka za analizu u laboratoriju, da se sa ovim sistemom postiže brzina njhovog procesuiranja  i izdavanja nalaza, te da se pojava greške svodi na minimum, a da se medicinskim sestrama/tehničarima ostavlja više vremena za brinju/njegu pacijenta.

Nakon završetka oficijelnog dijela promotivnog događaja, sve zvanice sa domaćinima su se uputile na Odjeljenje interne medicine kako bi uživo prisustvovale demonstraciji rada PTS sistema. Poslije toga, svi prisutni otišli su do Službe laboratorijske dijagnostike, gdje su vidjeli kako sistem za prijem uzoraka funkcioniše u laboratoriji. Isto tako, omogućeno je učesnicima događaja da posmatraju i dolazak uzoraka kroz cijevnu mrežu i način kako se uz pomoć skretnica vrši preusmjeravanje kaseta. Na kraju ovog promotivnog događaja, u biblioteci ustanove, omogućeno je umrežavanje prisutnih, kojima je podijeljen reklamni materijal izrađen u sklopu projekta LAB-OP, uz prigodno osvježenje.

Projekat LAB-OP – lmproving Laboratory and Diagnosis Operational System / Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema“ odobren je za kofinansiranje 30. oktobra 2019. godine od strane Zajedničkog nadzornog odbora Drugog poziva Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Nosilac projekta je Opća bolnica Zadar (Hrvatska), dok na projektu još učestvuju i sljedeći partneri: JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar (Crna Gora), Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska), te Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (Bosna i Hercegovina). Ukupna vrijednost projekta iznosi  EUR 978.236,45  uz stopu kofinansiranja 85% bespovratnim sredstvima, a 15% predstavljaju sopstvena sredstava.

Implementacija projekta započela je 15. maja 2020. godine i trajaće 28 mjeseci, odnosno do 14. septembra 2022. godine. Prioritetna osa programa je jačanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravlja i socijalne zaštite. Glavni (opšti) cilj projekta jeste poboljšati kvalitet javno-zdravstvene usluge u prekograničnom području kroz unaprjeđenje infrastrukture i poboljšanje znanja i stručnosti u području laboratorijske dijagnostike. Specifičan cilj projekta je poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, a isto tako obuhvata infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike sa ciljem unaprjeđivanja nivoa pružene usluge.

Više o samom projektu i događaju možete naći na sljedećem linku:

https://www.bolnicabar.me/index.php?option=com_content&view=article&id=292:opis-projekta-lab-op&catid=34:lab-op&Itemid=584

https://barinfo.me/video-u-opstoj-bolnici-promovisan-rad-pts-sistema-vazdusne-poste/

 

PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP
PROMOTIVNI DOGA...
PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP PROMOTIVNI DOGAĐAJ O PUŠTANJU U RAD PTS SISTEMA U BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP

Pojektni tim LAB-OP

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13