Javna zdravstvena ustanova

ODRŽAN INFO DANU U OPŠTOJ BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP (2)

ODRŽAN INFO DANU U OPŠTOJ BOLNICI BAR U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP (2)

U prostorijama Službe kliničko – biohemijske dijagnostike JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, održan je info dan u sklopu projekta LAB-OP - Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema, kofinansiranog u okviru 2. poziva programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020., u utorak, 5. aprila 2022. godine sa početkom u 7:30 h.

Domaćin ovog događaja bio je  projektni partner iz Crne Gore,  JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, a organizovan je u saradnji sa projektnim partnerom iz Hrvatske, Zavod za javno zdravstvo ZadarUčesnici događaja bili su opšta populacija ambulantnih pacijenata podvrgnuta laboratorijskim pretragama u Službi kliničko – biohemijske dijagnostike JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar. Tokom ovog info dana bilo je više od 70 učesnika.

Cilj održanog događaja jeste podizanje svijesti kod opšte populacije o važnosti pravilne pripreme za laboratorijske analize, budući da veliki dio tih analiza daje lažne rezultate. Učesnici info dana u Opštoj bolnici u Baru na odgovarajući način su infosmisani i edukovani o važnosti pravilne pripreme za laboratorijsko ispitivanje, sa ciljem naglašavanja važnosti i koristi povećanja efikasnosti laboratorijske dijagnostike na zdravstveni sistem, postizanje ušteda i kvaliteta usluga u javnom zdravstvu.

U sklopu ovog info dana pacijenti su bili u prilici da, u kontaktu sa članovima projektnog tima JZU Opšta bolnica Bar, čuju i o samom projektu. Tom prilikom, učesnicima su podijeljeni promotivni materijali izrađeni u sklopu projekta LAB-OP, kao i prigodni lunch paketi.

 

Pojektni tim LAB-OP

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13