Javna zdravstvena ustanova

U OB Bar izvršena instalacija i edukacija medicnskog osoblja na endoskopskom stubu

U OB Bar izvršena instalacija i edukacija medicnskog osoblja na endoskopskom stubu

U JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, u sklopu implementacije projekta ON TIME, početkom decembra instaliran je savremeni endoskopski video-stub (EVIS X1) sa kolonoskopom i gastroskopom, te elektrohirurškom jedinicom za polipektomije najnovije generacije, kojim se značajno podiže nivo rada u našoj bolnici, a ustanova se uključuje u realizaciju Nacionalnog skrining programa za karcinom debelog crijeva, čiji je broj pacijenata u porastu posljednjih godina.

Kupovinom ovog vrijednog i jedinstvenog aparata, u JZU Opšta bolnica Bar, vršiće se endoskopske dijagnostičke i terapijske procedure, koje pružaju široke mogućnosti za vizualizaciju sluzokože organa za varenje, uočavanje patoloških promjena i uzimanje uzoraka za patohistološku analizu. Ovaj video-sistem namijenjen je za preglede jednjaka, želuca, tankog i debelog crijeva, te uklanjanju eventualnih (nastalih) prekancerskih lezija (polipa), što će doprinijeti, sa jedne strane, da bezbijednost pacijenata tokom endoskopskih procedura bude na većem nivou, te mogućnost da se jednim postupkom izvrši, u slučaju potrebe, i biopsija i polipektomija, dok će smanjiti, sa druge strane, upućivanje pacijenata iz Ulcinja, Bara i Budve na dodatnu dijagnistiku i ponovnu pripremu pacijenata za pregled u Klinički centar Crne Gore u Podgorici. Isto tako, prilikom instalacije i puštanja u rad nabavljenog endoskopskog stuba, naše kompletno medicinsko osoblje iz Endoskopskog kabineta (ljekari i medicinske sestre) prošli su obuku, koju im je organizovao dobavljač Urion d.o.o., Podgorica sa proizvođačem opreme Olympus. U prvoj sedmici korišćenja nove opreme odrađeno je već: 7 gastroskopija, 4 kolonoskopije i 1 polipektomija.

Savremena dijagnostika i medicina neprestano pomjeraju granice, tako da je našoj ustanovi, zamjenom postojeće opreme iz 2007. i 2016. godine i nabavkom novog endoskopskog stuba omogućeno da sada možemo i aktivnije da radimo na preventivi i ranoj dijagnostici. Na žalost, dostupna statistika u Crnoj Gori opominje nas da najveći broj karcinoma debelog crijeva se kasno detektuju, što za posljedicu ima loše prognoze i letalne ishode. Najveća prednost ovog endoskopskog stuba sa kolonoskopom ogleda se u tome što pomaže u ranoj dijadnostici, a samim tim i pravovremenom liječenju, budući da se karcinom debelog crijeva otkriven na vrijeme uspješno liječi, a sve potencijalne promjene (polipi) blagovremeno se uklanjaju elektrohirurškom jedinicom za polipektomje. Takođe, sastavni dio nabavljenog endoskopskog stuba predstavlja i gastroskop, koji je jako bitan jer čak 5% svih karcinoma nalazi se u djelovima želuca i jednjaka, te smo sada u mogućnosti i njih rano da otkrivamo. Nabavkom endoskopskog video-stuba sa kolonoskopom i gastroskopom, te elektrohirurškom jedinicom za polipektomije, JZU Opšta bolnica Bar značajno je podigla svoj nivo zdravstvene usluge koji pruža stanovništvu primorskih opština Ulcinja, Bar i Budve.

Nabavka i instalacija endoskopskog stuba, te edukacija medicinskog osoblja JZU Opšta bolnica Bar, predstavlja dio aktivnosti na projektu ON TIME, koji se kofinansira sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije kroz program INTERREG IPA CBC Hrvatska– Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Specifični cilj projekta jeste poboljšanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravlja i socijalne zaštite u prekograničnom području. Ukupna vrijednost projekta iznosi EUR 813.445,71, od čega se kofinasira 85%. Više detalja o samom projektu pogledajte na sljedećem linku:  https://www.bolnicabar.me/index.php?option=com_content&view=article&id=287:on-time-prevencijom-i-ranim-otkrivanjem-do-efikasnijeg-lijecenja-raka-debelog-crijeva-i-raka-dojke&catid=35:on-time&Itemid=601

 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13