Javna zdravstvena ustanova

Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti

 Projektne aktivnosti kojima se doprinosi ostvarenju specifičnog cilja obuhvataju uspostavljanje poboljšanog sistema laboratorijske dijagnostike i jačanje ljudskih kapaciteta kroz seminare i radionice.

OB Zadar i JZU Opšta bolnica Bar instaliraće sistem vazdušne pošte sa inovativnim pneumatskim sistemom cijevi koji će omogućiti bržu dostavu uzoraka za analizu u laboratoriju. Postavljanje sistema omogućiće bržu isporuku i manju kontaminaciju uzoraka, te će doprinijeti smanjenju vremena potrebnog za liječenje pacijenata. OB Zadar će sa pneumatskim sistemom povezati prometnicom odvojene zgrade, dok će JZU Opšta bolnica Bar povezati različita odjeljenja unutar bolničkog kompleksa.

OB Zadar zadužen je za organizaciju studijske posjete sa ciljem prezentacija primjera dobre prakse.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i raseljenih osoba Hercegovačko-bosanske županije implementirat će Laboratorijski informacioni sistem u jednoj bolnici te će ga povezati sa 5 domova zdravlja. LIS u užem smislu je program koji omogućuje unos, obradu i skladištenje podataka nastalih kao rezultat laboratorijskih pretraga, a pod tim se pojmom podrazumijeva i računarska oprema potrebna za odvijanje svih procesa, pripadajući programi automatskih analizatora i program koji omogućuje komunikaciju između analizatora i LIS-a. Nakon završene analitičke obrade uzoraka, analitički sistem automatski dostavlja podatke u LIS koji generiše nalaz svakog pojedinog pacijenta, a svaki nalaz pregleda i potpisuje laboratorijski stručnjak.

Zavod za javno zdravstvo Zadar zadužen je za komunikaciju i vizuelni identitet projekta i edukaciju opšte populacije.  Kroz svoje aktivnosti, sprovešće nabavku djela kompjuterske opreme za već postojeći Laboratorijski sistem, izradiće mobilnu aplikaciju,  vizuelni identitet, održavati web stranice, izraditi promotivne materijale i 4 promo videa.

Svi partneri sprovešće edukacije na svom području. Radionice, te studijska putovanja obuhvatiće različite učesnike. Impelemtacijom zajedničkih aktivnosti, poput obrazovanja zdravstvenih radnika i šire javnosti u programskom području, doprinijeće se pozitivnom uticaju na zdravstvene radnike i pacijente koji gravitiraju ovom području (oko 200 000). Kroz obrazovanje i studijsku posjetu steći će se nova znanja.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13