Javna zdravstvena ustanova

Opis projekta LAB OP

Opis projekta LAB OP

Opis projekta:

Projekt LAB-OP – lmproving Laboratory and Diagnosis Operational System / Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema odobren je za kofinansiranje 30. oktobra 2019. godine od strane Zajedničkog nadzornog odbora 2. poziva Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Nosilac projekta je Opća bolnica Zadar (Hrvatska), dok na projektu još učestvuju i sljedeći partneri: Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska), JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar (Crna Gora) te Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (Bosna i Hercegovina). Ukupna vrijednost projekta iznosi 978.236,45 eura uz stopu kofinansiranja 85% bespovratnim sredstvima, a 15% predstavlja sopstvena sredstava. Implementacija projekta započela je 15. maja 2020. godine i traje 24 mjeseca, do 14. maja 2022. godine. Prioritetna osa programa je jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne zaštite. Glavni (opšti) cilj projekta je poboljšati kvalitet javno-zdravstvene usluge u prekograničnom području kroz unaprjeđenje infrastrukture i poboljšanje znanja i stručnosti u području laboratorijske dijagnostike. Specifičan cilj projekta je poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, a isto tako obuhvata infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike sa ciljem unaprjeđivanja nivoa pružene usluge.

Ciljne grupe:

 • nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti,
 • nevladine organizacije,
 • zdravstveni stručnjaci,
 • studenti, učenici i profesori medicinskih škola,
 • stanovništvo.

 

Glavni rezultati projekta:

 1. Impelementacija aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti doprinijeće poboljšanju trenutnog nivoa znanja u primjeni savremenih metoda laboratorijskih i dijagnostičkih operativnih sistema, što će pridonijeti širenju znanja za prikupljanje uzoraka u laboratoriji koje treba standardizovati, a opisani postupak učiniti dostupnim za svako radno mjesto. Takođe, pacijenti će biti na odgovarajući način informisani i edukovani o važnosti pravilne pripreme za laboratorijsko ispitivanje. Obrazovni pristup će smanjiti rizik od predanalitičke greške, što će poboljšati pretraživanje i upoređivanje laboratorijskih rezultata na prekograničnom području.
 2. Primjenom novih sistema u bolnicama za odgovarajuće liječenje pacijenata smanjiće se vrijeme provedeno u dijagnostičkom procesu i greške povezane sa postupkom prepisivanja. Omogući će se kvalitetno dijagnostičko testiranje i pružiće se tačne pravovremene informacije nužne za kvalitetnu brigu o pacijentima, planiranje javnog zdravlja i odluke o politici. Partneri će steći adekvatan kapacitet da dopridonesu nadzoru i reakciji na događanja u međunarodnom javno-zdravstvenom sistemu poput epidemija.

Projektni ishodi (outputi):

 • Razvoj aplikacije za pametne telefone
 • Poboljšan nivo laboratorijske dijagnostike u opštim bolnicama
 • 90 učesnika edukovanih na radionicama
 • 200 stanovnika pokriveno poboljšanim zdravstvenim uslugama

 

UKRATKO

Naziv projekta: Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Akronim projekta: LAB-OP

ID Operacije: HR-BA-ME576

Program: Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. – 2. Poziv

Prioritetna os: Jačanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne zaštite

Specifičan cilj: Poboljšanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne zaštite u prekograničnom području

Ukupna vrijednost projekta: 978.236,45 EUR

Iznos EU sufinanciranja projekta: 831.500,97 EUR

Nacionalni doprinos: 146.735,48 EUR

Intenzitet podrške: 85 %

Trajanje projekta: 15.05.2020. – 14.05.2022. godine

Vodeći partner: Opća bolnica Zadar

Projektni partneri:

 • JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar
 • Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Sadržaj ove web stranice isljučiva je odgovornost JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, te ni na koji način ne može se smatrati odrazom stavova Evropske unije.

 

 

 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13