Javna zdravstvena ustanova

SKYPE SASTANKOM ZAPOČETE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU LAB-OP

SKYPE SASTANKOM ZAPOČETE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU LAB-OP

Po završetku faze oprimizacije projekta tokom marta mjeseca 2020. godine, potpisivanje Ugovora o sufinasiranju između vodećeg partnera Opće bolnice Zadar i Upravljačkog tijela odlagano je par puta zbog izbijanja pandemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV2, te tim povodom primjene epidemioloških mjera za njeno sprječavanje širanja. Prve aktivnosti na projektu LAB-OP - Unaprjeđenje operativnog sistema laboratorije i dijagnostike otpočete su organizovanjem Skype sastanka danas, 15. maja 2020. godine, sa početkom u 11sati i 15 minuta.

Današnjem Skype sastanku prisustvovali su članovi projeknih timova svih institucija projektnih partnera – Opće bolnice Zadar, JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, Zavoda za javno zdravstvo Zadar i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Tokom video sastanka razmatrane su i dogovarane akrivnosti i zadaci, koji se odnose na vizuelni identitet i dizajn projekta, plan komunikacije za projekat, plan javnih nabavki projektnih partnera, edukativne radionice i druga tehnička pitanja. Projektni partneri dogovorili su se da početna konferencija projekta i Prvi projektni sastanak budu održani u Zadru tokom juna mjeseca.

Osnovni cilj ovog tirlateralnog projekta jeste da se poboljša kvalitet usluga zdravstvene zaštite kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, podstičući modernizaciju bolničkih objekata, što se ogleda kroz instalaciju inovativnog pneumatskog sistema cijevi (PTS) u Općoj bolnici Zadar i JZU Opšta bolnica Bar. Ovaj PTS sistem omogućiće bržu dostavu uzoraka za analizu u kliničko-biohemijskoj laboratoriji. Postavljanjem PTS sistema obezbijediće se brža isporuka i manja kontaminacija uzoraka što će doprinijeti smanjenju vrijemena potrebnog za liječenje pacijenata. Primjenom ovog savremenog i jedinstvenog PTS sistema doći će do skraćenja vremena za dostavu laboratorijskih uzoraka i dobijanja nalaza, što će doprinijeti većoj posvećenosti potrebama pacijenta. Pored toga, jedna bolnica u Hercegbosanskoj županiji dobiće Laboratorijski informacioni sistem (LIS) radi povezivanja sa primarnim nivoom zdravstvene zaštite (5 domova zdravlja) na dobrobit pacijenata. Zavod za javno zdravstvo Zadar sprovešće nabavku dijela kompjuterske opreme za već postojeći laboratorijski sistem, izradu mobilne aplikacije i web stranice za promociju i edukaciju opšte populacije.

Projekat LAB-OP finansira se sredstvima Evropske unije, u sklopu programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020. Vodeći partner na ovom projektu je Opća bolnica Zadar (Hrvatska), a ostale projektne partnere čine: JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar (Crna Gora), Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska) i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (Bosna i Hercegovina). Ovaj projekat trajaće od 15. maja 2020. godine do 14. maja 2022. godine, dakle ukupno 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta LAB-OP iznosi EUR 978.236,45, od čega se kroz Program sufinansira EUR 831.500,97, odnosno 85%, a preostalih Eur 146.735,48, odnosno 15% predstavljaju sopstvena sredstva.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13