Javna zdravstvena ustanova

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA LAB-O

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA LAB-O

Početna (Kick Off) konferencija projekta LAB-OP - Unaprjeđenje operativnog sistema laboratorije i dijagnostike bila je planirana da se održi u Zadru, 25. juna 2020. godine sa početkom u 12 časova. Međutim, novonastala epidemiološka situacija u zadarskoj županiji od 22. juna 2020. godine, primorala je vodećeg partnera Opću bolnicu Zadar da odloži održavanje ovog događaja s namjerom da se ne bi ugrozili bezbijednost i zdravlje kako njihovih zaposlenih i lokalnih zvanica, tako i predstavnika timova projektnih partnerskih ustanova. U dogovoru sa svojim projektnim partnerima, početna konferencija projekta LAB-OP održana je putem video konekcije dana 29. juna 2020. godine bez prisustva medija zbog posebnog režima rada projektnih institucija zbog sprječavanja pojave i širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Specifičan cilj projekta LAB-OP predstavlja poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, te infrastrukturne operacije i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike sa ciljem unaprjeđenja nivoa pružene usluge. Vodeći partner projekta je Opća bolnica Zadar (Hrvatska), dok na projektu još učestvuju i sljedeći partneri: JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska), te Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (Bosna i Hercegovina). Ukupna vrijednost projekta LAB-OP iznosi EUR 978.236,45, od kojeg iznosa se 85% sufinansira Programom (bespovratnim sredstvima), dok preostalih 15% čine sopstvena sredstava. Općoj bolnici Zadar alocirano je EUR 305.876,39, JZU Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ Bar EUR 411.659,40, Zavodu za javno zdravstvo Zadar EUR 99.445,50, a Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije EUR 161.255,16. Projekat LAB-OP trajaće 24 mjeseca, a njegova implementacija započela je 15. maja 2020. godine.

Projektne aktivnosti, kojima se doprinosi ostvarenju specifičnog cilja, obuhvataju uspostavljanje poboljšanog sistema laboratorijske dijagnostike i jačanje ljudskih kapaciteta kroz edukativne seminare i radionice. Nadalje, u sklopu projekata, instaliraće se mrežni lanac vazdušne (zračne) pošte sa inovativnim pneumatskim sistemom cijevi (PTS) u Općoj bolnici Zadar i JZU Opšta bolnica Bar. Ovaj PTS sistem omogućiće bržu dostavu uzoraka za analizu u kliničko-biohemijskoj laboratoriji. Postavljanjem PTS sistema obezbijediće se brža isporuku i manja kontaminacija uzoraka što će doprinijeti smanjenju vremena potrebnog za liječenje pacijenata. U Općoj bolnici Zadar sa pneumatskim sistemom cijevi povezaće se prometnicom odvojene zgrade, dočim će se u JZU Opšta bolnica Bar povezati različita odjeljenja/službe/jedinice unutar bolničkog kompleksa.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije implementiraće Laboratorski informacioni sistem u jednoj bolnici, te će ga povezati sa 5 domova zdravlja. LIS u užem smislu predstavlja program koji omogućuje unos, obradu i pohranu/skladištenje podataka nastalih kao rezultat laboratorijskih analiza, a pod tim se pojmom podrazumijeva i računarska oprema potrebna za odvijanje svih procesa, pripadajući programi automatskih analizatora i program koji omogućuje komunikaciju između analizatora i LIS-a. Nakon završene analitičke obrade uzoraka, analitički sistem automatski dostavlja podatke u LIS koji generiše nalaz za svakog pacijenta pojedinačno, a svaki nalaz pregleda i potpisuje laboratorijski stručnjak. Zavod za javno zdravstvo Zadar sprovešće nabavku dijela kompjuterske opreme za već postojeći laboratorijski sistem, izradu mobilne aplikacije i web stranice za promociju i edukaciju opšte populacije. Svi partneri sprovešće edukacije na svom području putem radionica i studijeskih putovanja obuhvatajući različite učesnike. Implementacija zajedničkih aktivnosti poput obrazovanja zdravstvenih radnika i šire javnosti u programskom području imaće pozitivan uticaj na zdravstvene radnike i stanovništvo, koji gravitiraju ovom području (oko 200 000).

Kroz obrazovanje i studijsku posjetu steći će se nova znanja i kompetencije zdravstvenog kadra. Stanovništvu (korisnicima laboratorijskih usluga) skratiće se liste čekanja i poboljšaće se usluga na taj način doprinoseći ne samo javnom zdravstvu na tom području, već i održivosti zdravstvenog sitema u sve tri države. Dodatna vrijednost prekogranične saradnje ogleda se kroz razmjenu informacija, primjere dobre prakse, standardizaciju laboratorijskih sistema.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13