Javna zdravstvena ustanova

BARSKA BOLNICA PROJEKTNI PARTNER NA PROJEKTU LAB-OP

BARSKA BOLNICA PROJEKTNI PARTNER NA PROJEKTU LAB-OP

Naša Javna zdravstvena ustanova „Blažo Orlandić“ Bar učestvovala je na Drugom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga, u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina -Crna Gora 2014-2020. Projektni prijedlog, koji smo prijavili sa našim projektnim partnerima, nosi naziv Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema (akronim LAB-OP), i isti je odobren za sufinansiranje.

Ovaj trilateralni projekat za glavni cilj ima poboljšanje kvaliteta usluge zdravstvene zaštite kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike. Projektom LAB-OP postiče se modernizacija bolničkih objekata, čime će se omogućiti poboljšanje zdravstvene usluge, koja se ogleda u instaliranju pneumatskog transportnog sistema (PTS) kroz koji će se prenositi epruvete sa laboratorijskim uzorcima sa najfrekventnijih odjeljenja, odsjeka i službi do Kliničko-biohemijske laboratorije Opšte bolnice u Baru. Na ovaj način, uštede na vremenu, za fizički prenos laboratorijskih uzoraka i preuzimanju nalaza, bolničko osoblje moći će više da posveti potrebama pacijenata. Ovaj jedinstven PTS sistem primjenjivaće se u barskoj i zadarskoj bolnici, dočim će u bolnici u Livnu biti implementiran Laboratorijski informacioni sistem (LIS), koji se već primjenjuje u Zadru i Baru, a kojim se povezuju primarni i sekundarni nivo na dobrobit pacijenata.

Vodeći partner projekta LAB-OP jeste Opća bolnica Zadar, a ostale projektne partnere čine: JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, Zavod za javno zdravstvo Zadar i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih hercegbosanske županije. U sklopu realizacije projekta biće organizovane radionice za zdravstvene radnike i kampanje podizanja svijesti sa preporukama za pripremu i vršenje laboratorijskih testova. Projekat LAB-OP trajaće 24 mjeseca, a početak njegove implementacije planiran je za drugi kvartal 2020. godine.

 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13