Javna zdravstvena ustanova

ADAPTACIJA OBJEKTA JZU OPŠTA BOLNICA BAR KROZ PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U CRNOJ GORI – DRUGA FAZA

ADAPTACIJA OBJEKTA JZU OPŠTA BOLNICA BAR KROZ PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U CRNOJ GORI – DRUGA FAZA

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar jedna je od ukupno 13 javnih ustanova u kojima će se realizovati implementacija mjera energetske efiaksnosti, kroz sprovođenje projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza“. S tim u vezi, danas, 2. decembra 2019. godine, boravili su u radnoj posjeti našoj instituciji predstavnici investitora, Ministarstva zdravlja i Ministarstva ekonomije. Cilj njihove posjete bio je da proprate radove na adaptaciji objekta koji su otpočeli proteklog mjeseca, a sve u svrhu primjene mjera za poboljšanje energetskih karakteristika bolničkog kompleksa u Baru.

Ovom prilikom, predstavnici Ministarstva zdavlja i Ministarstva ekonomije obišli su objekat Opšte bolnice Bar, gdje se trenutno izvode fasaderski radovi i postavljanje termo izolacija na objektu, koje izvodi konzorcijum „LD gradnja“ d.o.o., Nikšić, „Ramel“ d.o.o., Nikšić i „Ening“ d.o.o., Nkšić. Nakon posjete gradilištu, generalni direktor Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije, Marko Radulović, državni sekretar u Minitarstvu zdravlja, Milovan Vujović i direktor JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, dr Dragoslav Tomanović, dali su izjave za medije.

U svom obraćanju, gosp. Marko Radulović iz Ministarstva ekonomije kazao je da je „u okviru prve faze projekta, koja je završena u martu prošle godine, energetski adaptirano 25 javnih objekata“, te da druga faza podrazumijeva „poboljšanje energetskih karakteristika novih 20 zdravstvenih objekata“. On je nadalje istakao da je „za adaptaciju Opšte bolnice Bar opredijeljeno 950 hiljada, a za Dom zdravlja Ulcinj oko 450 hiljada eura. Ugovor se odnosi na zamjenu fasadne bravarije, postavljenje termo izolacije na fasadi, postavljanje termoizolacije krovnih ravni, zamjena i unaprjeđenje sistema za pripremu sanitarne tople vode, unaprjeđenju sistema osvjetljenja i sistema za grijanje“.

U svojoj izjavi, gosp. Milovan Vujović iz Ministarstva zdravlja rekao je da je „do sada, kroz projekat, u zdravstvene objekte uloženo oko 8,15 miliona eura i da je energetski adaptirano 19 zdravstvenih objekta“. On je zatim pojasnio da se ovim projektom energetske efikasnosti nastavlja „politika Vlade Crne Gore na realizaciji projekta i stvaranju što boljih uslovi za dalji rad i korišćenje zdravstvenih objekata“. Na kraju, on je zaključio da se nada „da će građani uspjeti da osjete boljitak u korišćenju datih objekata i da će se osjetiti i zadovoljstvo zaposlenih“.

Direktor JZU Opšta bolnica Bar, dr Dragoslav Tomanović, izrazio je izuzetno zadovoljstvo zbog početka relizacije projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori – druga faza“. On se potom osvrnuo na radove koji će biti izvedeni na objektu Opšte bolnice Bar, a koji se odnose na „termo i hidro izolaciji krova na istočnom i zapadnom krilu objekta, koje su bile neophodne. Uz to, planirana je i zamjena fasadnih prozora i vrata, kotlova za grijanje, ugradnja termostatskih ventila i hidrauličko balansiranje sistema, zamjena postojećih kotlova na lako lož ulje novim na isti energent, instalacija solarnog sistema za pripremu sanitarne tople vode, rekonstrukcija sistema osvjetljenja“. On je nadalje objasnio da „pored intervencija sa ciljem poboljšanja mjera energetske efikasnosti (shodno pravilima na projektu “Energetske efikasnosti u Crnoj Gori”) predviđeno je da 10% vrijednosti budu radovi koji nisu mjera energetske efikasnosti. Naša ustanova je predložila da se izvrši adaptacija dijela odjeljenja pedijatrije, na način da se renovira dio soba koji do sada nismo adaptirali. Planirano je da se urade nove PVC pregrade, novi podovi od keramičkih pločica, kao i da se doda jedan novi sanitarni čvor (koji bi bio u dijelu infektivnog odjeljenja) jer je planirano da se to odjeljenje odvoji od ostatka soba. Adaptacija će obuhvatiti i sobu za prijem u sklopu infektivnog odjeljenja“. Na kraju, dr Tomanović je zaključio da se preduzetim mjerama energetske efikasnosti planira „da na godišnjem nivou bolnica uštedi oko stotinu hiljada eura na energentima, a vrijeme vraćanja uloženih sredstava je nešto više od sedam godina. Za našu ustanovu svaka ušteda je dobrodošla i omogućiće nam da uložimo sredstva u opremu i u nešto što je potrebno pacijentima i zaposlenima“.
Druga faza projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“ započela u julu mjesecu 2018. godine, kada je potpisan ugovor o kreditu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Za implementaciju projekta energetske efikasnosti u zdravstvenim ustanovama zaduženo je Ministarstvo zdravlja, dok je Direktorat za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije odgovoran za koordinaciju projekta i obezbjeđivanje podrške Ministarstvu zdravlja. Krajem oktobra 2019. godine, ministri zdravlja i ekonomije, dr Kenan Hrapović i Dragica Sekulić, potpisali su ugovor sa konzorcijumom „LD gradnja“ d.o.o., Nikšić; „Ramel“ d.o.o., Nikšić i „Ening“ d.o.o., Nikšić za izvođenje radova u Opštoj bolnici Bar i Domu zdravlja Ulcinj. Radovi su otpočeli u novembru mjesecu 2019. godine, a planiran završetak radova očekuje se krajem februara 2020. godine.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13