Javna zdravstvena ustanova

U OPŠTOJ BOLNICI BAR OBILJIŽEN ZAVRŠETAK PROJEKTA MELAdetect PROMOCIJOM EDUKATIVNOG FILMA »Sa suncem odgovorno«

U OPŠTOJ BOLNICI BAR OBILJIŽEN ZAVRŠETAK PROJEKTA MELAdetect PROMOCIJOM EDUKATIVNOG FILMA »Sa suncem odgovorno«

Premijernim prikazivanjem obrazovnog filma »Sa suncem odgovorno« zaokružena je 26 mjeseci duga implementacija projekta MELAdetect  -  Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz Interreg IPA trilateralnog programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Promocija ovog edukativnog filma održana je danas, 22.08.2019. godine, u prostorijama biblioteke JZU Opšte bolnice „Blažo Orlandić“ Bar sa početkom u 10 časova. Projekcija filma imala je za cilj podizanje svijesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i liječenja melanoma, kao i promovisanje zdravih stilova života, budući da Crna Gora, a posebno naš grad pod Rumijom, kao dio mediteranske regije, podliježe visokom nivou insolacije tokom cijele godine.

Ovim povodom, direktor JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić Bar, dr Dragoslav Tomanović, spec. hirurg u svom obraćanju, sa ponosom je istakao da „smo nadmašili očekivanja sa početka partnerstva, te da smo u svakom pogledu premašili zadate rezultate i ishode projekta“. On je nadalje naglasio konkretne i direktne benefite kako za Opštu bolnicu Bar, tako i za njene pacijente „nabavili smo modernu, sofisticiranu medicinsku opremu za dermatološku i oftalmološku ambulantu; sproveli smo i dalje sprovodimo značajnu edukaciju medicinskih profesionalaca u Crnoj Gori i nesebično dijelimo svoja iskustva sa njima od prepoznavanja, preko dijagnostike, do praćenja i liječenja nastalih promjena; organizovali smo veliki broj edukativnih radionica i za nemedicinske radnike koji dolaze u kontakt sa ljudskom kožom, a koji mogu da upute svoje klijente u Opštu bolnicu Bar na pregled svih sumnjivih promjena na koži i oku; radili smo na podizanju svijesti i edukaciji opšte populacije kako kolektivno tako iindividualno,  i sa time namjeravamo da nastavimo; stvorili smo mrežu zdravstvenih i medicinskih stručnjaka u prekograničnom području koji mogu da razmjenjuju svoja iskustva; sačinili smo i petogodišnji Akcioni plan unaprjeđenja prevencije, ranog otkrivanja i liječenja melanoma kože, sluznica i oka, a koji se odnosi na prekogranično područje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora; na kraju, snimljen je i edukativni film, koji predstavlja, zajedno sa svim pobrojanim aktivnostima, trajno nasljeđe našeg projekta MELAdetect“.

Član projektnog tima JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, dr Biljana Raičević, spec. dermatovenerolog upoznala je pristune sa realizacijom projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, navodeći da je „u okviru projekta za dermatološku ambulantu nabavljen savremeni dermoskop, kojim se vrši mapiranje cijelog tijela sa mogućnošću upoređivanja snimaka pri svakom sljedećem pregledu i UVB lampa, dočim je oftalmološku ambulantu nabavljen indirektni oftalmoskop sa sistemom za fiksnu i mobilnu digitalnu oftalmoskopiju“. U svom izlaganju, dr Biljana Raičević navela je da je „održano pet ciklusa edukativnih radionica za zdravstvene radnike kojih je ukupno bilo 217 (plan 125), dok je za nezdravstvene održano tri ciklusa na kojima je prisustvovalo 60 (plan 45)“. Pored toga, ona je kazala da su „organizovani informativni dani za opštu populaciju, čiji je cilj bio da se podigne niska svijest kod stanovništva o melanomu, tako da se sa realizacijom info dana otpočelo najprije u ruralnoj sredini (ambulanta u Ostrosu), zatim se nastavilo u Luci Bar i Port of Adria (lučki radnici i administracija), potom u Opštini Bar (Služba zaštite, Komunalne djelatnosti i Vodovod), dok smo za Svjetski dan melanoma u maju obišli vrtiće upoznajući dječicu sa slikovnicom „Oprezni na suncu“ i istog dana održali smo i predavanje u Kultunom centru Bar, a na kraju, na Dan bolnice, 7. jun, posjetili smo odjeljenje Pedijatrije na kojem smo podijelili djeci slikovnice i njihove roditelje informisali o riziku neadekvatnog izlaganja suncu“. Nadalje, dr Biljana Raičević osvrnula se i na organizaciju Fokus grupe koja je radila na Akcionom planu i aktivnom angažmanu i učešću kolega iz primorske i centralne regije, te učešću medicinara na dvodnevnom Simpozijumu o melanomu upriličenom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Ona je zatim nešto više kazala o samom edukativnom filmu njegovom nastanku, poruci koju nosi i cilju koji se njime želi postići kod opšte populacije. Isto tako, dr Biljana Raičević istakla je da se u oftlamološkoj i dermatološkoj ambulanti svakodnevno obavljaju pregledi, tako da je broj izvršenih pregleda značajno veći nego što je to bilo predviđeno projektom (360 ostvareno, 120 planirano). Na kraju, dr Biljana Raičević zahvalila se projektnom timu iz Bara i posebno direktoru bolnice, dr Dragoslavu Tomanoviću, zahvaljujući kojem je ovaj projekat više nego uspješno priveden kraju.

Nakon prezentacije dr Biljane Raičević, uslijedila je projekcija filma »Sa suncem odgovorno«, koji su prisutni sa interesovanjem odgledali. Ovaj film dostupan je za preuzimanje i gledanje na YouTube kanalu i Facebook stranici projekta MELAdetect. Članovi projektnog tima obezbijedili su prisutnim predstavnicima medija primjerak animiranog sedmominutnog filma, kao i kratkometražnog dvadestpetominutnog filma, kako bi ih u sklopu svog programa mogli emitovati. 

Projekat MELAdetect realizuje se u sklopu trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je Eur 652.427,90, a vodeći partner je Zavod za javno zdravstvo Zadar, sa projektnim partnerima Sveučilištem u Zadru, Agencijom za razvoj zadarske županije (ZADRA NOVA), te Medicninski faklutet Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar. Implementacija projekta započela je 1. jula 2017. godine, a završava se 31. avgusta 2019. godine.

 

PRILOG BAR-INFO

PRILOG - VIJESTI

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13