Javna zdravstvena ustanova

Održan Međunarodni simpozijum MELAdetect za zdravstvene radnike

Održan Međunarodni simpozijum MELAdetect za zdravstvene radnike

Direktor JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, sa članovima projektnog tima bolnice, prisustvovao je na Međunarodnom simpozijumu MELAdetect za zdravstvene radnike kao ko-organizator ovog događaja. Naša ustanova, kao jedan je od pet projektnih partnera u projektu MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, bila je uključena u rad Organizacionog, Naučnog i Tehničkog odbora ovog značajnog događaja. Pored toga, na ovom Simpozijumu učestvovali su i zdravstveni radnici, kako iz naše ustanove tako i iz ostalih zdravstvenih ustanova iz Crne Gore (FZO, IJZCG, KCCG, ZHMP, DZ), koji su bili u mogućnosti da usklade svoje obaveze i budu dio redovnih, edukativnih aktivnosti u sklopu implementacije projekta MELAdetect.

S tim u vezi, barska bolnica sprovela je postupak javne nabavke za usluge prvoza i smještaja 20 učesnika Simpozijuma sa teritorije Crne Gore. Selekcija polaznika simpozijuma izvršena je na osnovu prisustva na sastanku za formiranje Fokus grupe za izradu Akcionog plana za melanoma, održanog 06.02.2019. godine u JZU Opšta bolnica Bar. Delegirani predstavnici zdravstvenih institucija, iz južne i centralne regije, na žalost, nisu bili svi u prilici da se odazovu našem pozivu, pa je preostali broj učesnika dopunjen sa zdravstvenim radnicima iz barske bolnice.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, u saradnji sa ostalim projektnim partnerima MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, bio je domaćin Međunarodnog simpozijuma MELAdetect za zdravstvene radnike od 16. do 18. maja 2019. godine. Održavanjem ovog događaja, realizovana je jedna od najvažnijih edukativnih aktivnosti ovog prekograničnog projekta, čiji je glavni cilj da se zajedničkom prekograničnom saradnjom poboljša kvalitet zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja melanoma kože, sluznica i oka, te doprinijeti podizanju trenutno niskog nivoa svijesti javnosti o melanomu.

Ovaj dvodnevni Međunarodni simpozijum MELAdetect otvoren je 16. maja 2019. godine u 18 časova, čemu je prethodila registracija učesnika. Čast da se prvi obrati prisutnima i uputi im riječi dobrodošlice imao je dr Dragoslav Tomanović, spec. hirurg i ujedno direktor JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, koji se u svojem govoru prisjetio prvih susreta sa projektnim partnerima iz Zadra i Mostara, te prvih crtica koje su napravljene kako bi dobili danas impresivnu sliku koja će svima ostati urezana u sjećanju. On je nadalje kazao da su se na Simpozijumu okupili eksperti za melanom ne samo iz zemalja projektnih partnera Interreg IPA programa, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, već i iz Holandije, Italije, Rumunije, Srbije i Švedske. Takođe, direktor Tomanović naglasio je zanačaj projekta MELAdetect za Opštu bolnicu Bar jer je ustanova po prvi put učestvovala u evropskim IPA projektima, zatim, nabavljena je sofisticirana medicinska oprema, koju ne posjeduje ni jedna zdravstvena ustanova u Crnoj Gori, sprovodi se značajna edukacija medicinskih profesionalaca i radi se na podizanju svijesti kod opšte populacije. On je još naglasio da je izgrađen ne samo prfesionalni već i prijateljski odnos sa projektnim partnerima iz Mostara i Zadra, što je pored ostalih benefita možda i najvažnije. Na kraju, on se zahvalio projektnim partnerima na dosadašnjoj saradnji, kao i oko pripreme Simpozijuma, te učesnicima Simpozijuma poželio uspješan i konstruktivan rad. Nakon dr Dragoslava Tomanovića, prisutnima se obratila zamjenica direktora Zavoda za javno zdravstvo Zadar, gđ. Marina Blažević-Longin, koja je u svojem govoru pozdravila prisutne i ukratko se osvrnula na do sada realizovane aktivnosti u sklopu samog projekta MELAdetect. Poslije pozdravnih govora, uslijedila je dobrodošlica prof. dr sc. med. Milenka Bevande, dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji je zatim nastavio sa svojom prezentacijom koja se odnosila na Uvod u projekat MELAdetect i predstavljanjem ustanove domaćina. Na kraju, prof. dr sc. med. Suzana Konjevoda, spec. oftalmolog sa Sveučilišta u Zadru prezentirala je prisutnima projekat MELAdetect govoreći odakle je potekla ideja, te kako je projekat započeo i kako se razvijao.

Program dvodnevnog Međunarodnog simpozijuma MELAdetect koncipiran je u šest sekcija sa različitom tematikom, od čega su prvog dana, 17. maja 2019. godine sa početkom u 10 sati ujutru do 17 časova poslijepodne, prezentirana predavanja prvih četiri sekcija, a drugog dana, 18. maja 2019. godine, od 10 sati ujutru do 13 časova poslijepodne, preostale dvije sekcije. Svaka sekcija obrađivala je drugačiju temu, koje su predstavili različiti stručnjaci za datu oblast, a nazivi sekcija bili su kako slijedi:

 Epidemiologija, prevencija i uvod u melanom,
 Rana dijagnoza melanoma,
 Zastupnici prava pacijenata oboljelih od melanoma,
 Terapija melanoma,
 Uvealni melanom,
 Molekularni pristup melanomu.
Na održanim sekcijama, u amfiteatru Medicinskog fakulteta, bilo je ukupno 103 zdravstvenih radnika iz prekograničnog područja, 15 eminentnih predavača za oblast melanoma, kako iz prekograničnog područja, tako iz regiona i Evropske unije, kao i lično svjedočenje 2 pacijenta, koja aktivno učestvuju u evropskim udruženjima za melanom i prenose svoja iskustva sa ovom malignom bolešću. Što se tiče Crne Gore, prisustvovalo je ukupno 21 zdravstveni radnik, uključujući 2 predavača, za koje je projektni partner JZU Opšta bolnica Bar obezbijedila beslpatan prevoz i smještaj kako bi učestvovali na simpozijumu.

Pozvani predavači na ovom skupu bili su eminentni stručnjaci iz oblasti melanoma kože, sluznica i oka, a to su kako slijedi:

1. Epidemiologija, prevencija i uvod u melanom (prvog dana)
prof. dr sc. med. Ana-Maria Forsea (Univerzitet medicine i farmacije Carol Davila Bukurešt) sa temom Trenutne epidemiološke činjenice. Možemo li bolje?; 
doc. dr sc. med. Zrinka Biloglav (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) sa temom Prevencija je najbolja terapija;

 

prof. dr sc. med. Dubravka Šimić (Sveučilišna klinička bolnica Mostar) sa temom Različiti klinički oblici melanoma; 
dr Rajko Strahinja (Institut za javno zdravlje Crne Gore) sa temom Melanom u Crnoj Gori; 
prof. dr sc. med. Milenko Bevanda (Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru) sa temom Rijetki melanom - melanom sluznice.

2. Rana dijagnoza melanoma (prvog dana)
doc. dr sc. med. Zrinjka Paštar (Sveučilište u Zadru) sa temom Uloga dermatoskopije u ranom otkrivanju melanoma.

3. Zastupnici prava pacijenata oboljelih od melanoma (prvog dana)
Dick Plomp (aktivni član Stichting Melanoom, Dutch Melanoma Society i član savjetodavnog odbora Uveal melanoma (UM) CURE 2020) sa temom Ko su zastupnici prava pacijenata oboljelih od melanoma,
Fredrik Östman (aktivni član Melanoma Patient Network Europe) sa temom Moje iskustvo sa melanomom.

4. Terapija melanoma prvi dio (prvog dana)
prof. dr sc. med. Antonella Romanini (Univerzitetska bolnica Santa Chiara Piza) sa temama Neoadjuvantna terapija melanoma i Terapija melanoma - osvrt i moje iskustvo sa kliničkim ispitivanjima;
dr sc. med. Inga Marijanović (Sveučilišna klinička bolnica Mostar) sa temom Pristup novim oblicima liječenja u Bosni i Hercegovini;

Terapija melanoma drugi dio (prvog dana)
doc. dr sc. med. Davorin Kozomara (Sveučilišna klinička bolnica Mostar) sa temom Hirurški pristup liječenju melanoma;
prof. dr sc. med. Željko Miljušković (Vojno-medicinska akademija Beograd) sa temom Primarno stepenovanje i praćenje pacijenata sa melanomom.

5. Uvealni melanom (dugog dana)
prof. dr sc. med. Nenad Vukojević (Kliničko bolnički centar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) sa temom Uvealni melanom;
prof. dr sc. med. Tomislav Jukić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) sa temom Operativni pristup liječenju okularnog melanoma.

6. Molekularni pristup melanomu (dugog dana)
dr sc. med. Branka Bernard (Mediteranski institut za istraživanje života Split) sa temom Molekularni pristup riziku od metastaze i ćelijske parbioze;
prof. dr sc. med. Suzana Konjevoda (Sveučilište u Zadru) sa temom Genetički aspekti uvealnog melanoma i mogućnost predviđanja tijeka bolesti (PRAME),
dr Josipa Marin Lovrić (Sveučilišna bolnica Split) Upotreba tumorskih markera i intermedijarnih filamenata tokom razvoja ljudskog oka i uvealnog melanoma.


Po prezentiranju svake od tema unutar šest održanih sekcija, učesnici Međunarodnog simpozijuma postavljali su pitanja predavačima i aktivno participirali u tematskim raspravama, iskazujući svoja mišljenja i dijeleći svoja iskustva. Ovaj Simpozijum prijavljen je Liječničkoj komori hercegovačko-neretvanske županije, te je bodovana sa 10 bodova za predavače i 5 bodova za slušaoce. Svi učesnici dobili su verifikovanu potvrdu o učešću, koje će se vrednovati na osnovu pravilnika o kontinuiranoj edukaciji relevantnih komora. Shodno sprovedenom anketiranju prisutnih zdravstvenih radnika došlo se do saznanja da je Simpozijum nadmašio očekivanja učesnika u smislu značaja i svrsishodnosti predstavljenih tema, te da su izlaganja međunarodno priznatih stručnjaka iz prekograničnog područja, regije i Evrope bila izvanredna. Isto tako, učesnici su ocijenili vrlo visokim ocjenama i samu oragnizaciju događaja, te obezbijeđen prevoz, smještaja i ketering.

Projekt MELAdetect realizuje se u sklopu trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je Eur 652.427,90, a vodeći partner je Zavod za javno zdravstvo Zadar, sa projektnim partnerima Sveučilištem u Zadru, Agencijom za razvoj zadarske županije (ZADRA NOVA), te Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i JZU Opštom bolnicom “Blažo Orlandić” Bar. Više o projektu MELAdetect možete naći na web stranici https://www.meladetect.com/, kao i web stranici Opšte bolnice Bar https://bolnicabar.me/.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13