Javna zdravstvena ustanova

ODRŽANE ZAVRŠENE RADIONICE I FROMIRANA FOKUS GRUPA ZA AKCIONI PLAN U BORBI PROTIV MELANOMA U CRNOJ GORI

ODRŽANE ZAVRŠENE RADIONICE I FROMIRANA FOKUS GRUPA ZA AKCIONI PLAN U BORBI PROTIV MELANOMA U CRNOJ GORI

Dana 6. i 7. februara 2019. godine,  u prostorijama biblioteke JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, održan je četvrti i peti ciklus edukativnih radionica u sklopu projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Ove edukativne radionice imale su za temu „Nove metode liječenja malanoma“ i „Iskustva ljekara i pacijenata u liječenju melanoma“, a predavači su bili inostrani  eminentni  stručnjaci  iz  ove  oblasti: prof. dr sc. med. Milenko Bevanda, dekan Medicinskog fakulteta u Mostaru, doc. dr sc. med. Vlatka Martinović, spec. dječje hirurgije i direktorica Zavoda za osiguranje Federacije BiH,  doc. dr sc. med. Inga Marijanović, spec. onkolog sa Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i dr sc. med. Samir Čanović, spec. oftalmolog, subspec. prednjeg očnog segmenta iz Opće bolnice Zadar. 

Prvog dana radionica „Nove metode liječenja melanoma“, u ime domaćina, učesnike radionice i predavače pozdravio je Tomanović dr Dragoslav, direktor, koji je iskazao zadovoljstvo svim zdravstvenim ustanovama primorske i centralne regije koje su prepoznale značaj projekta MELAdetect i koje su poslale predstavnike iz svojih institucija da participiraju u današnjoj radionici. On je posebnu zahvalnost izrazio predstavnicima Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravsvteno osiguranje i Institutu za javno zdravlje, koji su takođe poslali svoje predstavnike da učestvuju kako na radionicama tako i na sastanku Fokus grupe sa ostalim predstavnicima relevenatnih institucija na izradi petogodišnjeg Akcionog plana za melanom, koji je uslijedio nakon prvog dijela radionice. Na kraju, dr Tomanović je svima zajedno poželio uspješan i konstruktivan rad, te je dao riječ predavačima, od kojih je prvi bio prof. dr sc. med. Milenku Bevandi, dekanu Medicinskog fakulteta iz Mostaru.

U svojoj prezentaciji, prof. Bevanda najprije je predstavio ustanovu iz koje dolazi, njihov stručni i naučni kadar na fakultetu, šta su sve organizovali, njihovu uključenost u moderne tokove i specijalnosti. On je potom pobrojao projekte u koje je sve njihova ustanova uključena, posebno se osvrćući na projekat MELAdetect njegove ciljeve i očekivane rezultate, naglašavajući značaj edukacije u prevenciji i liječenju melanoma čemu služe ovakve radionice. On je nakraju kazao da je njihova ustanova domaćin međunarodnog simpozijuma sa tematikom melanoma, a isti će se održati sredinom maja mjeseca ove godine.

Sljedeću temu „Troškovi savremenog liječenja metastatskog melanoma“ prisutnima je prezentirala doc. dr sc. med. Vlatka Martinović, spec. dječje hirurgije i direktorica Zavoda za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine. U svojem izlaganju, dr Martinović je govorila o finansiranju u zdravstvu Bosne i Hercegovine, te mogućnostims koje su na raspolaganju pacijentima koji se liječe od melanoma, kao i troškovima liječenja koji su sa time povezani. U svom daljem izlaganju, ona se osvrnula na razliku u troškovima kada je u pitanju prevencija u odnosu na savremeno liječenje. S tim u vezi, ona je istakla podatak iz Australije, gdje se na utrošen 1,00 USD uštedi 2,50 USD u odnosu na liječenje.

Na kraju prvog dana radionica, prisutima se obratila doc. dr sc. med. Inga Marijanović, spec. onkolog sa Sveučilišne kliničke bolnice Mostar prezentirajući temu „Savremeni principi liječenja“. U svojoj prezentaciji, ona se bavila terapijom melanoma, ističući da pored postojećih i najčešće primjenjivanih terapija, koje su dostupne i u Bosni i Hercegovini, postoje još i imunoterapija i ciljana terapija, koje oboljelim pacijentima produžaju mogućnost da žive duže od 5 godina. Imunoterapija povećava mogućnost tijela da se bori protiv bolesti i danas imamo tri pojedinačna i jedan kombinovani lijek. S druge strane, ciljana terapija zasniva se na tome da lijek prepoznaje i napada specifične vrste ćelija melanoma, te omogućava ubijanje kanceroznih ćelija, bez uništavanja zdravih. Međutim, ove nove terapije su skupe i uglavnom nedostupne većini pacijenata, a njhova cijena kreće od 4 000 USD do 10 000 USD mjesečno.

Nakon završetka prvog dana edukativnih radionica, uslijedio je Prvi radni sastanak Fokus grupe, koja je zadužena za izradu petogodišnjeg Akcionog plana za mealnom. Ovaj sastanak moderirala je prof. dr sc. med. Katarina Vukojević, prodekan za znanost Medicinskog fakulteta u Mostaru, a sastanku su prisustvovali, pored članova projektnih timova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, i predstavnici svih relevantnih institucija naše zemlje: Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Klinički centar Crne Gore, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, specijalne i opšte bolnice, te domovi zdravlja primorske i centralne regije. Na sastanku se govorilo o značaju rada na prevenciji, kao i o skriningu kože i načinima sprovođenja istih. Aktivno učešće, pored domaćina iz Opšte bolnice Bar i njhovih projektnih partnera, uzeli su i: dr Rajko Strahinja iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore - Registar malignih neoplazmi; dr Miro Knežević iz Ministarstva zdravlja Crne Gore - Direktorat za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu; dr Snežana Malović iz Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore; prof. dr sc. med. Snežana Đurović i doc. dr sc. med. Ljilana Vučković iz Kliničkog centra Crne Gore, i dr Sreten Rajković iz JZU Opšta bolnica “Danilo I” sa Cetinja.

Drugog dana edukativnih radionica, moderator sastanka, van. prof. dr sc. med. Suzana Konjevoda, spec. oftalmolog sa Sveučilišta u Zadru, predstavila je radni dan i kazala prisutnima koje će sve teme biti obrađene. Najprije je svoju temu prezentirala doc. dr sc. med. Inga Marijanović, spec. onkolog sa Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prisutnima je iznijela svoje iskustvo u liječenju pacijenata sa melanomom i dostupnim terapijama. Nakon toga, dr sc. med. Samir Čanović, spec. oftalmolog i subspec. prednjeg segmenta oka iz Opće bolnice Zadar, održao je predavanje u kojem se najviše osvrnuo na liječenje melanoma oka, specifičnosti melanoma oka, lokaciji i načinima terapije okularnog melanoma, ujedno iznoseći iskustva sa pacijentima iz ustanove iz koje dolazi. Zatim su uslijedila dva lična iskustva pacijenata, koji su govorili o njihovom suočavanju sa dijagnozom da boluju od melanoma, te liječenju melanoma, njihovom borbom i željom da javno iznesu svoju priču. Sa prisutnima, svoje iskustvo, podijelili su Dick Plomp, pacijent sa okularnim melanomom, aktivan član Stichting MelanoomDuch Melanoma Society, te član savjetodavnog odbora Uveal melanoma (UM) CURE 2020 Projekta u saradnji sa Duch Cancer Foundation KWF  i Fredrik Ostman, pacijent s kožnim melanomom, aktivan član Melanoma Patient Network Europe, koji su rado odgovarali na brojna pitanja učesnika radionice.

Održavanjem ovog završnog seta radionica postignut je jedan od glavnih rezultata projekta MELAdetect , koji se ogleda u prenosu znanja, u pogledu dijagnostike i liječenja melanoma, na različite profile specijalista u odnosu na dermatološku (hirurzi, pedijatri, ginekolozi, internisti, ljekari opšte prakse, ljekari porodične medicine i drugi) i na medicinske sestre i tehničare raznih struka. Isto tako, zaokruživanjem ovog kruga radionica, namijenjenom zdravstvenim radnicima, specijalizantima i studentima, postignut je specifičan cilj samog projekta podizanje svijesti o melanomu, prenos dobre prakse i iskustva u prekograničnom području. Formiranjem Fokus grupe za izradu Akcionog plana započinje se sa realizacijom definisanog učinka projekta - kreiranje petogodišnjeg Akcionog plana, koji će biti upotrebljiv za buduće strateške operacije u regiji koju pokriva, a sav edukativni materijal i uspostavljene procedure putem projekta stvorene u Akcionom planu u buduće će biti od koristi u borbi protiv melanoma.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13