Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR
Centrala
Adresa:
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Telefon:
+ 382 30 34 23 33
Faks:
+ 382 30 34 22 13

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13