Javna zdravstvena ustanova

ODRŽAN INFO DAN ZA OPŠTU POPULACIJU U OSTROSU

ODRŽAN INFO DAN ZA OPŠTU POPULACIJU U OSTROSU

Danas 6. marta 2019. godine, u prostorijama Doma zdravlja Bar – Ambulanta Ostros, Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar organizovala je Info dan projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji, kao odgovoran projektni partner iz Crne Gore, sprovodi u sklopu IPA Interreg programa prekogranične saradnje 2014-2020 Hrvatska-Bosna i Hercegovina- Crna Gora.

Na ovom događaju, namijenjenom za podizanje svijesti kod opšte populacije, sa posebnim akcentom na ruralno područje, prisustvovalo je preko 20 učesnika, kojima je dr Biljana Raičević, spec. dermatovenerolog, kao član projektnog tima JZU Opšta bolnica Bar, govorila o značaju prevncije i rane dijagnostike melanoma, naglašavajući da je neophodno redovno vršiti samopregled kože i ukoliko se prijmijete bilo kakve promjene na koži da se odmah jave svojem izabranom ljekaru, kako bi se pravovremeno reagovalo i izbjeglo gubljenje dragocjenog vremena, u slučaju sumnjvih i malignih promjena, a na taj način bi se preduprijedilo dalje širenje i vrlo ozbiljne posljedice. U svojem izlaganju, dr Biljana Raičević istakla je i značaj savremene medicinske opreme, poput dermoskopa za mapiranje cijelog tijela, koji je nabavila barska bolnica u sklopu ovog projekta, a koji u mnogome utiče na blagovremeno otkrivanje i praćenje promjena na koži, što nadalje utiče na poboljšanje kvaliteta zdravstvene usluge, koji je potpuno besplatno dostupan prevashodno pacijentima koji gravitiraju barskoj bolnici, kao i ostalim osiguranicima u Crnoj Gori.

Osnovni cilj ovih informativnih dana, koji će nastaviti da se održavaju u barskoj opštini, jeste podizanje svijesti kod opšte populacije i djelovanje na izmjeni postojećih i promovisanju zdravih navika, kao i izbjegavanju rizičnih faktora, koji mogu uticati na stvaranje i razvoj melanoma. Realzacijom ovih info dana postignut je jedan od glavnih rezultata projekta u pogledu informisanja opšte populacije u pogledu novodostupnih dijagnostičkih procedura koje su dostupne svima, kao i postizanje specifičnog cilja samog projekta podizanje svijesti o melanomu kod opšte populacije. Po završetku predavanja i upoznavanja učesnika info dana sa projektom MELAdetect, njegovim ciljevima, načinima prevenicje i rane dijagnostike, prisutnima su čanovi projektnog tima podijelili edukativne brošure, letke i reklamni materijal. Poslije toga, uslijedili su individualni pregledi opšte populacije, koje je dr Raičević obavila dajući savjete, sugestije i prijedloge o daljem tretmanu promjena na koži, koje je kod pregledanih primijetila.

U sprovođenju ove aktivnosti, projektni tim iz JZU Opšta bolnica Bar imao je svusrdnu pomoć oko relizacije ovih info dana u Ambulanti u Ostrosu od strane dr Ganimete Hodže i njenog tima saradnika, a dr Hodža aktivno se uključila i u prenosu/interpretaciji prezentiranih tema učesnicima na albanskom jeziku. Ambulanta je približno 40 km udaljena od Bara i oragnizaciono čini sastavni dio primarne zaštite JZU Dom zdravlja Bar, a teritorijalno pokriva: Arbneš, Veliki Ostros, Mali Ostros, Martiće, Koštanjicu, Bobovište, Ckla, Tejane, Šestane, Brisku, Gornje i Donje Muriće, Gornje i Donje Đuravce, Livare, kao i naselje Pinču, u kojoj živi oko 2000 stanovnika pretežno albanskog porijekla muslimanske vjeroispovjesti. U ambulanti je registrovano 1645 pacijenata, a prosječno se izvrši od 600 do 750 pregleda na mjesečnom nivou. Ovim putem zahvaljujemo se još jednom na ukazanom gostoprimstvu i predusretljivosti zaposlenih u Ambulanti Ostros, kao i svim učesnicima na info danu.

Projekat MELAdetect realizuje se u sklopu programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi Eur 652.427,90, a vodeći partner je Zavod za javno zdravstvo Zadar, sa projektnim partnerima Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj zadarske županije (ZADRA NOVA), te Medicninski faklutet Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13